ຂົວຂ້າມບ້ານຫວຍໂຄນ ແລະ ບ້ານວາປີ ເມືອງຄົງເຊໂດນ ແຂວງສາລະວັນໃຊ້ງານໄດ້ແລ້ວ

0
247

ຕາມຂ່າວຈາກ ຂປລ ແຈ້ງໃຫຊາບວ່າຈຸດທາງຂາດລະຫວ່າງຂົວຂ້າມບ້ານຫວຍໂຄນ ແລະ ບ້ານວາປີ ເມືອງຄົງເຊໂດນ ແຂວງສາລະວັນ (ເສັ້ນທາງແຕ່ເມືອງຄົງເຊໂດນໄປຫາເມືອງສາລະວັນ) ມາຮອດປັດຈຸບັນ ລົດສາມາດແລ່ນຜ່ານໄປມາໄດ້ແລ້ວ ເນື່ອງຈາກວ່າພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ລົງມາປັບປຸງແກ້ໄຂ ໃນວັນທີ 7 ກັນຍາ 2019 ນີ້