ເລັ່ງຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນ

0
126

ແຂວງ ຈຳປາສັກ ເລັ່ງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບນໍ້າຖ້ວມ