ກົມອຸຕຸ ລາຍງານພະຍາກອນອາກາດ

0
100

ລາຍງານພະຍາກອນອາກາດຂອງກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ກະຊວງຊັບພະຍາ ກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.