ປະຊາຊົນເມືອງໄຊເສດຖາ ແຂວງອັດຕະປື ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ 6 ກຸ່ມບ້ານ

0
211