ການແກ້ໄຂຜົນການກວດກາ 9 ບັນຫາ ມີມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍກ່ວາ 200 ຕື້ກີບ ທ່ານ ບຸນທະວີ ດວງປັນຍາ ຮອງປະທານອົງການກວດກາລັດແຂວງ ໄດ້ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜົນການກວດກາ, ການແຂ້ໄຂຜົນກວດສອບ ປະຈຳປີ 2019 ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຊຸດທີ I ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 21 ມັງກອນ 2020 ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນຂວງບໍລິຄຳໄຊ.

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ອົງການກວດກາລັດແຂວງ ໄດ້ຕິດຕາມການແກ້ໄຂລົດບັນທຸກສິນຄ້າໄມ້ ທີ່ແກ່ຕູ້ຄອນເທນເນີ 11 ຄັນລົດ ຊຶ່ງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ສົ່ງຄະດີດັ່ງກ່າວຂຶ້ນສານເພື່ອຕັດສິນ ແລະ ສານປະຊາຊົນແຂວງໄດ້ຕັດສິນເປັນຄະດີອາຍາ ໃນສະຖານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງດ້ວຍການຮັບ ແລະ ໃຫ້ສິນບົນ ໄດ້ລົງໂທດຈຳເລີຍ 6 ຄົນ, ຢຶດໄມ້ 1.028,70 ແມັດກ້ອນ ມາເປັນຂອງລັດ ແລະ ປະມູນຂາຍເປັນເງິນ 2.267.073.415 ກີບ ພ້ອມທັງປັບໄໝລົດ 11 ຄັນ ທີ່ບັນທຸກສິນຄ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ 55.900.000 ກີບ ແລະ ລົດບັນທຸກໄມ້ເກີນນ້ຳໜັກ 313.600.000 ກີບ ມາເປັນຂອງລັດ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜົນການກວດກາ ທີ່ຍັງຄົງຄ້າງສືບຕໍ່ປະຕິບັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ມີ 9 ບັນຫາ ມູນຄ່າເສຍຫາຍທັງໝົດ 228.692.873.988 ກີບ ແລະ ເງິນບາດ 4.328.380 ບາດ ໃນນັ້ນ ມູນຄ່າຕ້ອງໄດ້ເກັບກູ້ ຈຳນວນ 1.777.823.491 ກີບ, ເງີນບາດ 4.328.380 ບາດ ແລະ ຕ້ອງຫັກລົບອອກຈາກມູນຄ່າໂຄງການ 226.951.050.497 ກີບ, ໃນປີ 2019 ຮັບການແກ້ໄຂແລ້ວ 2 ບັນຫາ ສາມາດເກັບກູ້ຄືນໄດ້ 300.094.951 ກີບ ແລະ ເງິນບາດ 1.226.136 ບາດ, ແກ້ໄຂ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນຂາດຕົວ ມີ 7 ບັນຫາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຜົນການກວດກາ ການຊື້-ຂາຍທີ່ດິນບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຊອຍ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນ ວຽກງານການຕິຕາມການແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບ ບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2017 ມີ 15 ບັນຫາ ໃນນັ້ນ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງແກ້ໄຂແລ້ວ 10 ບັນຫາ, ແກ້ໄຂແຕ່ຍັງບໍ່ທັນຂາດຕົວມີ 5 ບັນຫາ.

ສຳລັບທິດທາງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜົນການກວດກາ ແລະ ການແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບ ປະຈຳປີ 2020 ທ່ານຮອງປະທານອົງການກວດກາລັດແຂວງ ຍັງໄດ້ລາຍງານຕື່ມອີກວ່າ ຈະສືບຕໍ່ຕິດຕາມແກ້ໄຂຜົນການກວດກາ ຈຳນວນ 7 ບັນຫາ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດ, ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ຖືກກວດກາ ແລະ ກວດສອບ ໃຫ້ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂໃຫ້ສຳເລັດ, ຕິດຕາມແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບ, ບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2018 ໃຫ້ສຳເລັດຕາມແຜນ ທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ກວດຄືນການດັບປັບມູນຄ່າໂຄງການ, ການກວດກາການຊຳລະເງິນໂຄງການຊ້ຳຊ້ອນ ແລະ ກວດຄືນໂຄງການທີ່ແຂວງສັ່ງໂຈະ ເພື່ອຫຼຸດມູນຄ່າໂຄງການ.

Medialaos ບໍລິຄຳໄຊ