ກ່ອນບຸນກຸດຈີນ ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າເຄື່ອງໄຫວ້, ອາຫານຫວ່າງ ແລະ ໝາກໄມ້ຕ່າງໆ ວ່າມີຫັຍງແດ່?

💡 ມື້ນີ້ຂໍນຳສະເໜີແນວຄວາມຄິດໃນການເລືອກຂອງໄຫວ້ເພື່ອຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຕະ ຫລອດປີ💰 ແລະ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກະກຽມແຕ່ລະຢ່າງມີໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? ໄປເບິ່ງກັນເລີຍ

ອາຫານ

ຫມູ🐷 ໝາຍເຖີງອຸດົມສົມບູນ ແລະ ມີກິນມີໃຊ້.

ປາ🐟  ໝາຍເຖີງອຸດົມສົມບູນ

ໄກ່ 🐔 ໝາຍເຖີງຄວາມສະຫງ່າງາມ ແລະ ຄວາມດຸໝັ່ນ, ຄວາມກ້າວໜ້າໃນໜ້າທີ່ການງານ

ເປັດ ໝາຍເຖີງສິ່ງທີ່ບໍລິສຸດ, ຄວາມສະອາດ, ຄວາມສາມາດຫຼາຍຢ່າງ

ປາມຶກ  ໝາຍເຖີງເຫຼືອກິນເຫຼືອໃຊ້

ມີ່ຊົ້ວ ໝາຍເຖີງຊີວິດຍາວນານ

ກະເພາະປາ

ຜັດໂປ໊ຍຊຽນ

ໝາກໄມ້

ໝາກກ້ຽງ 🍊 ໝາຍເຖີງສະບາຍດີ, ໂຊກດີທີ່ໂຊກດີ

ໝາກລະແຊັງ 🍇 ໝາຍເຖີງການຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂື້ນ

ກ້ວຍ🍌 …

ຂະໜົມ

ຂະໜົມໄຂ່ ໝາຍເຖີງຄວາມຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່

ຂະໜົມທຽນ ໝາຍເຖີງຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ

ບົວລອຍ

ຊາລາເປົາ ໝາຍເຖີງຫໍ່ຄວາມສຸກ, ຫໍ່ໂຊກດີ, ຫໍ່ໂຊກລາບ

ຂະໜົມຖົ່ວດິນ ໝາຍເຖີງເງິນ, ຄວາມຮັ່ງມີ

ຂະໜົມເຂ້ງ ໝາຍເຖີງຊີວິດທີ່ຫວານລາບລື່ນ ແລະ ອີກວິທີໜຶ່ງໝາຍເຖີງຈະມີໝູ່ຫຼາຍ

ຂະໜົມຖ້ວຍຟູ ໝາຍເຖີງຄວາມອຸດົມສົມບູນ

ຂະໜົມສາລີ ໝາຍເຖີງເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ