ເພື່ອເປັນການຫັນເປັນທັນສະໄໝວຽກງານຄຸ້ມຄອງງົບປະມານແຫ່ງລັດໂດຍສະເພາະການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງການບໍລິການການເງິນພາກລັດຢູ່ສູນກາງກໍ່ຄືທ້ອງຖິ່ນ,ເປັນວຽກໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານເພື່ອຍົກລະດັບການບໍລິການພາກລັດ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປໃນການຊໍາລະຄ່າທຳນຽມ-ຄ່າບໍລິການ ຜ່ານຊ່ອງທາງເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝໂດຍຜ່ານລະບົບທະນາຄານ, ໃນວັນທີ 30 ມັງກອນ 2020 ຢູ່ທີ່ດ່ານສາກົນບໍ່ເຕ່ນ ທະນາຄານພັດທະນາລາວໄດ້ຈັດພິທີ ເປີດນຳໃຊ້ລະບົບເກັບຄ່າທຳນຽມ, ບໍລິການ ແລະ ລະບົບຄຸ້ມຄອງພາຫະນະທ່ອງທ່ຽວຢ້ຽມຢາມພາຫະນະຂົນສົ່ງສິນຄ້າດ້ວຍລະບົບອີເລັກໂຕຣນິກ (ບ53 ) ແລະ ລະບົບ Easy Pass.

ໃນໂອກາດນີ້ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກກະຊວງ , ປະທານກວດກາພັກ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງີນໄດ້ລາຍງານວ່າ: ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດທະມົນຕີກະຊວງການເງິນສະບັບເລກທີ 0230/ກງ, ລົງວັນທີ 20 ມັງກອນ 2020, ໄດ້ເລີ່ມນໍາໃຊ້ລະບົບ Easy Pass ຢ່າງເປັນທາງການ ,ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການເງີນແຫ່ງລັດໃຫ້ໄປສູ່ທັນສະໄໝ, ເປັນຍຸດທະສາດໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງລັດຖະບານໃນການຮັບຮອງແຜນພັດທະນາວຽກງານການເງິນໃຫ້ເປັນທັນສະໄໝຂອງແຜນຍຸດທະສາດທີ 7 ວິໄສທັດຮອດປີ 2030, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ມີຄວາມທັນສະໄໝ, ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ກວດສອບໄດ້. ເລີ່ມແຕ່ປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາກະຊວງການເງິນ ໄດ້ພັດທະນາລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ TAXRIS ( ແທັກລິດ ) ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການສຳລະພາສີ-ອາກອນ ຜ່ານທະນາຄານ Easy Tax ແລະ Smart Tax ປະຈຸບັນການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບດັ່ງກ່າວໄດ້ຍົກລະດັບຂື້ນເທື່ອລະກ້າວເພື່ອຮັບຮອງການເຊື່ອມຕໍ່ຫາ 5 ທະນາຄານ
ທຸລະກິດ ແລະ ເພີ່ມຊ່ອງທາງການຊໍາລະຄ່າທຳນຽມທາງ ແລະ ອາກອນທີ່ດີນ.

ແຜນໃນປີ 2020ຈະໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ຫາລະບົບຊຳລະຊະສາງທຸລະກຳຍ່ອຍ ( ACH ) ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອລວມສູນການເຊື່ອມຕໍ່ຊຳລະຊະສາງທະນາຄານທຸລະກິດທັງໝົດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍການຄຸ້ມຄອງການເກັບລາຍຮັບພາສີ-ອາກອນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງງົບປະມານແຫ່ງລັດ (ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ) ແບບທັນສະໄໝ,ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບທະນາຄານພັດທະນາລາວ ພັດທະນາລະບົບ Easy Pass ແລະ ບໍລິສັດ ຄຳປະເສີດຄອມຜິວເຕີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ພັດທະນາລະບົບ ຄຸ້ມຄອງພາຫະນະທ່ອງທ່ຽວຢ້ຽມຢາມ ແລະ ພາຫະນະຂົນສົ່ງສິນຄ້າດ້ວຍລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ ບໍ 53 ຊື່ງແມ່ນການເລີ່ມຕົ້ນໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການລວມສູນ ການເກັບຄ່າທຳນຽມ, ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ກອງທຶນຂອງລັດ ໃຂຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ພ້ອມກັນນັ້ນເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ,ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ນັກເດີນທາງ ເຂົ້າ – ອອກ ສປປ ລາວ ໃນການຊໍາລະຜ່ານຊ່ອງທາງເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝໂດຍຜ່ານລະບົບທະນາຄານໂດຍຈະໃຫ້ບໍລິການຈັດເກັບຄ່າທຳນຽມ, ຄ່າບໍລິການ ທີ່ກ່ຽວຂອງກັບຂະແໜງການເງິນກ່ອນ ຄື: ຄ່າທຳນຽມວິຊາກັບດາ່ນ,ຄ່າທຳນຽມ – ບໍລິການ ຄົນເຂົ້າ-ອອກເມືອງ ແລະ ພາຫະນະ( ບ 53 ) ຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງຈະສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍບໍລິການການເກັບຄ່າທຳນຽມ-ຄ່າບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂອງ.
ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຕັດແຖບຜ້າເປີດການນໍາໃຊ້ລະບົບເກັບຄ່າທຳນຽມ,ບໍລິການ ແລະ ລະບົບຄຸ້ມຄອງພາຫະນະທ່ອງທ່ຽວ, ຢ້ຽມຢາມ, ຂົນສົ່ງສິນຄ້າດ້ວຍລະບົບອີເລັກໂຕຣນິກ(ບ 53 ) ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍ ທ່ານ ຄໍາໄຫຼ ສີປະເສີດ ກໍາມະການປະຈໍາພັກແຂວງ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆຫຼວງນໍ້າທາ, ເຂົ້າຮ່ວມມີ ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກກະຊວງ , ປະທານກວດກາພັກ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງີນ, ມີຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ທະນາຄານພັດທະນາລາວ,ຫົວໜ້າດ່ານພາສີບໍ່ເຕ່ນ, ແຂກຖືກເຊີນ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ.

ຂ່າວ: ສົມພອນ ຂຸນດາວົງ