ວັນທີ 27 ສິງຫາ 2019 ນີ້, ຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເມືອງໄຊພູທອງ ແຂວງສະຫວັນະເຂດໄດ້ສະຫຼຸບວຽກງານບໍລິຫານ ການສຶກສາ ປະຈຳສົກປີ 2018-2019 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຫ່ວນ ຮັງບົວສອນ ຮອງເລຂາພັກເມືອງ ຮອງເຈົ້າເມືອງໄຊພູທອງ ,ທ່ານ ເມກສຸວັນ ນິນພູສະຫັນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຄະນະພະແນກ, ຂະແໜງງການ, ຄະນະການນຳຂັ້ນເມືອງ ພະນັກງານ-ຄູອາຈານ ແລະ ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ 40 ບ້ານເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ແກ່ນສີ ຊິນນະວົງ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ໄດ້ຜ່ານບົດສະຫຼຸບການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສົກປີ 2018-2019 ໂດຍໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນງານອັນພົ້ນເດັ່ນຫຼາຍດ້ານທີ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຜ່ານມາເປັນຕົ້ນ: ຄະນະພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາແຕ່ຂັ້ນຂອງເມືອງໄຊພູທອງຮອດທ້ອງຖິ່ນບ້ານພາຍໃນ 40 ບ້ານ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ທີ່ພັກ-ລັດມອບໝາຍ ໂດຍສົມທົບກັບອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການຂະ ຫຍາຍໂຮງຮຽນ, ຫ້ອງຮຽນ, ການ ສະໜອງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນ, ຈັດ ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບຄູ ລວມທັງການສ້າງຄວາມ ເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຈົນສາມາດຍາດໄດ້ຜົນສຳເລັດເປັນຕົ້ນ ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ 3-5 ປີໃນທົ່ວເມືອງ ປະຕບັດໄດ້ 95,1% ເພີ່ມຂື້ນ 0,7% ທຽບໃສ່ແຜນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG) ລື່ນຄາດໝາຍ 40,13%, ອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ປະຕິບັດໄດ້ 99,4% ເພີ່ມຂື້ນ 0,4% ລື່ນຄາດໝາຍ (SDG) 19,49%, ອັດຕາເຂົ້າຮຽນສຸດທິຊັ້ນປະຖົມປະຕິບັດໄດ້ 99,5% ເພີ່ມຂື້ນ 0,3% ເທບໃສ່(SDG) 99,0% ເພີ່ມຂື້ນ 0,5%,ອັດຕາເຂົ້າຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນຈາກ68,5% ,ໃຫ້ບັນລຸ 79,7% ອັດຕາເລື່ອນຂັ້ນ-ຈົບຊັ້ນຕອນຕົ້ນຈາກ 87,9% ໃຫ້ບັນລຸ 97,0%,

ສ່ວນອັດຕາເຂົ້າຮຽນສຸດທິຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍ ຈາກ91,8 ໃຫ້ັນລຸ 93,5% ອັດຕາເລື່ອນຊັ້ນ ມ4-ຫາ ມ5 ຈາກ95,6% ໃຫ້ບັນລຸ 98,0%, ອັດຕາເລື່ອນຂັ້ນ-ຂົບຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍ ຈາກ92,7% ມາເປັນ95,0% ອັດຕາປະລະຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍ ຈາກ9,3% ໃຫ້ຍັງເຫຼືອ 6,0%, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ມອບໃບສັນລະເສີນໃຫ້ຈໍານວນ 3 ໂຄງຮຽນ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ,ດ້ານວິຊາການໃນສົກຮຽນ2018-2019 .ຄື: ເດັ່ນປະເພດ 1 ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນທ່າໂພໄດ້ຮັບໃບຍໍ້ຍໍ ແລະ ເງິນສົດ 800.000 ກີບ,,ເດັ່ນປະເພດ 2 ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນມ່ວງໄຂ່ ໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍ ພ້ອມເງິນສົດ 500.000 ກີບ ແລະ ເດັ່ນປະເພດ 3 ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ ພູມມະເຈດີ ໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍ ພ້ອມເງິນສົດ 400.000 ກີບ.