ດ່ວນ! ຄຳສັ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ສະບັບເລກທີ06/ນຍ,ລົງວັນທີ29.03.2020

0
2897

ຄຳສັ່ງວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີມາດຕະການສະກັດກັ້ນ, ກັນການລະບາດ, ຄວບຄຸມ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານ ເພື່ອຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ19 (COVID-19)