ການໃຫ້ກຳລັງໃຈ ແລະ ບໍ່ຈຳແນກ ຄົນທີ່ເຄີຍຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19

0
360