ສຳລັບຕະຫລາດສົດ, ສູນການຄ້າ, ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ, ຮ້ານສະດວກຊື້ (ໄຮເປີມາເກັດ, ຊູເປີເຊັນເຕີ, ຊູເປີມາເກັດ, ມິນິມາດ), ຮ້ານຄ້າຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ, ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ແລະ ຮ້ານສ້ອມແປງລົດຍົນ ແລະ ລົດຈັກ ຄວນປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳເອກກະສານສະບັບລຸ່ມນີ້: