ທ່ານ Bill Gates ຜູ້ສ້າງຕັ້ງ Microsoft ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນດັບ 2 ຂອງໂລກ ໃນປີ 2020 ມີຊັບສິນ 99,5 ຕື້ໂດລາ ແລະ ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວປະສົບຜົນສຳເລັດສູງກໍ່ຄືການ “ອ່ານປື້ມ” ປົກກະຕິແລ້ວລາວອ່ານປື້ມ 1 ຫົວ ລາວຈະອ່ານຈົນຈົບ ມັນໃຊ້ເວລາປະມານ 1 ອາທິດ ຫຼື ສະເລ່ຍ 4 ຫົວຕໍ່ເດືອນ ຫຼື ປີໜຶ່ງສະເລ່ຍປະມານ 48-50 ຫົວຕໍ່ປີ ມື້ນີ້ເຮົາມີຄຳແນະນຳ 4 ຂໍ້ຂອງ Bill Gates ທີ່ລາວໃຊ້ເພື່ອອ່ານປື້ມ.

ເຕັກນິກ 1 – ບັນທຶກຢູ່ໃນໜ້ານັ້ນໆ ສະເໝີ (ບັນທຶກໃນຂອບ)

ເປັນອີກວິທີໜຶ່ງທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກປຶ້ມຂອງທ່ານ ການຈົດບັນທຶກທຸກໆ ຄັ້ງທີ່ທ່ານອ່ານໃນໜ້ານັ້ນ Bill Gates ເວົ້າວ່າກ່ອນອື່ນໝົດຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ໃຊ້ສະມາທິໃນການອ່ານປື້ມທຸກປະເພດ non-fiction ຄວນອ່ານປື້ມທີ່ບໍ່ແມ່ນປະເພດນິຍາຍ ເພາະເມື່ອທ່ານອ່ານມັນມີຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆ ໃນຫົວຂອງທ່ານຈະເລີ່ມຕົ້ນປະຕິບັດເພື່ອຈັດແຈງຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບມາກ່ອນເພື່ອເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັນ ແລະ ບັນທຶກລົງເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່ານັ້ນວ່າກຳລັງໃຊ້ການວິເຄາະຂໍ້ມູນຢ່າງຈິງຈັງເພື່ອເບິ່ງວ່າຄວາມຮູ້ໃໝ່ນີ້ສອດຄ່ອງ ຫຼື ຂັດແຍ້ງກັບຄວາມຮູ້ທີ່ຜ່ານມາແນວໃດ?

Bill Gates ເວົ້າວ່າລາວມັກຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍໃນການອ່ານ ເມື່ອລາວພົບເນື້ອຫາທີ່ລາວບໍ່ເຫັນດີໃນປື້ມຫົວນັ້ນ ເພາະວ່າລາວຈະນັ່່ງ ແລະ ຂຽນບັນທຶກທັງໝົດເພື່ອໂຕ້ຖຽງກັບຂໍ້ມູນນັ້ນ ແລະ ລາວໄດ້ອະທິຖານວ່າປື້ມຫົວນີ້ຄວນຈະຂຽນຄວາມຄິດເຫັນໃຫ້ກົງກັບລາວແນວໃດ? ເນື່ອງຈາກວ່າຖ້າທ່ານຍັງສືບຕໍ່ຂຽນທີ່ບໍ່ກົງກັນແບບນີ້ຕະຫຼອດໝົດຫົວຖ້າອ່ານຈົບມືງໍແນ່ນອນ.

ເຕັກນິກທີ 2 – ຢ່າເລີ່ມຕົ້ນອ່ານຖ້າທ່ານຄິດວ່າບໍ່ສາມາດອ່ານປື້ມຈົນຈົບໄດ້ (ຢ່າເລີ່ມຕົ້ນສິ່ງທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດຈົບໄດ້).

Bill Gates ຍົກຕົວຢ່າງຈາກນິຍາຍທີ່ມີຊື່ວ່າ Infinite Jest ຂຽນໂດຍ David Foster Wallace ແລະ ເຫດຜົນທີ່ລາວສົນໃຈອ່ານປື້ມນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າກ່ອນໜ້ານີ້ລາວເຄີຍເບິ່ງຮູບເງົາເລື່ອງນີ້ມາກ່ອນ ແລະ ລາວກໍ່ມັກເລື່ອງນີ້ຫຼາຍ ແຕ່ຖ້າມັນໃນເວີຊັນປື້ມແລ້ວ ລາວຕ້ອງຄິດອີກວ່າຈະກັບມາອ່ານອີກ ຫຼື ບໍ່? ເພາະວ່າຫຼັງຈາກໄດ້ອ່ານມັນເປັນເວລາໜຶ່ງລາວໄດ້ພົບວ່າເນື້ອໃນທີ່ຢູ່ໃນປື້ມມັນມີລາຍລະອຽດ ແລະ ຄວາມສັບສົນໃນຮູບເງົາ ແຖມລາວຍັງຈິນຕະນາການ ແລະ ໃຊ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍທີ່ສາມາດຕີຄວາມໝາຍໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ Bill Gates ຈຶ່ງຕັດສິນໃຈບໍ່ອ່ານຕໍ່ ເພາະປະເມີນແລ້ວວ່າບໍ່ສາມາດອ່ານໃຫ້ສຳເລັດໄວໆ ໄດ້ ເພາະວ່າລາວຂ້ອນຂ້າງເຄົາລົບກົດເກນເຫຼັກທີ່ວ່າ ຖ້າລາວຕັດສິນໃຈອ່ານປື້ມເຫຼັ້ມໃດກໍ່ຕ້ອງອ່ານຈົນຈົບຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະບໍ່ອ່ານມັນ.

ເຕັກນິກ 3 – ລະຫວ່າງປື້ມເຈ້ຍ ແລະ ປື້ມດີຈີຕອນ ເລືອກປະເພດໃດ (ປື້ມເຈ້ຍ VS ebooks)

Bill Gates ເວົ້າວ່າລາວມັກອ່ານປື້ມທີ່ໃຊ້ເຈ້ຍຫຼາຍກ່ວາ ເພາະໃນຂະນະທີ່ລາວເດີນທາງລາວຖືປື້ມໄປຕະຫຼອດ ເຊິ່ງເບີ່ງວ່າແມ່ນຮູບແບບທີ່ເກົ່າແກ່ຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີ Microsoft ແຕ່ Bill Gates ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າມື້ໜຶ່ງລາວອາດຈະອ່ານປື້ມສະບັບດິຈິຕອລ.

ເຕັກນິກ 4 – ລັອກເວລາເອົາໄວ້ສຳລັບອ່ານປື້ມຢ່າງຫນ້ອຍ 1 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ (ຂັດຂວາງຊົ່ວໂມງໜຶ່ງ)

ເມື່ອທ່ານໄດ້ຕັດສິນໃຈອ່ານປື້ມແລ້ວ ທ່ານຕ້ອງມີເວລາພໍສົມຄວນສຳລັບມັນ ເພາະມັນບໍ່ສາ ມາດໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ 5 ຫາ 10 ນາທີເພື່ອອ່ານ ແລະ ເຂົ້າໃຈເນື້ອໃນຂອງປື້ມຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ຖ້າທ່ານມີເວລາພຽງ 5 ຫາ 10 ນາທີ ມັນດີເລີດສຳລັບການອ່ານບົດສັ້ນໆ ໃນວາລະສານ ຫຼື ເບິ່ງວິດີໂອ Youtube

ເວລາສ່ວນໃຫຍ່ລາວມັກຈະໃຊ້ເວລາກາງຄືນເພື່ອນັ່ງອ່ານປື້ມປະຈຸບັນ ເຊິ່ງຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງໃຊ້ເວລາ 1 ຊົ່ວໂມງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນເພື່ອໃຫ້ຄວາມກ້າວໜ້າໃນການອ່ານປື້ມນັ້ນຈົນເຖິງທີ່ສຸດ.