ການທົດລອງໃຊ້ເກືອຢູ່ໃນເຮືອນຂອງທ່ານ!!!.

0
111

ເກືອແມ່ນໜຶ່ງໃນສ່ວນປະກອບສຳຄັນຂອງຊີວິດປະຈຳວັນສໍາລັບຄົນທົ່ວໄປ ເຊີ່ງເປັນສ່ວນປະກອບປຸງລົດຊາດໃນອາຫານ ນອກນັ້ນຍັງສາມາດເປັນສ່ວນປະກອບຂອງເຄື່ອງໃຊ້ບຳລຸງຜິວນຳອີກ.

ເກືອຍັງນຳໃຊ້ໃນຫຼາຍໆ ດ້ານ ເກືອບໍ່ໄດ້ຖືກຜະລິດຂື້ນໂດຍກົງ ແຕ່ກຳເນີດມາຈາກທຳມະຊາດ ຊື່ງນໍາເຂົ້າໃນຂະບວນການຜະລິດເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບການນຳໃຊ້ທີ່ປອດໄພ ພ້ອມຍັງຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ເປັນສານອາຫານດີທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການ.

ຕົ້ນກຳເນີດຂອງເກືອແມ່ນມາຈາກທຳມະຊາດບໍ່ແມ່ນຂະບວນການອຸດສາຫະກຳ ພວກເຮົາຄົ້ນຫາເກືອທີ່ມີຢູ່ທົ່ວໄປໂດຍຕາມນໍ້າທະເລ ຫຼື ນາເກືອ ເກືອທະເລໄດ້ມາຈາກການດູດນໍ້າທະເລ ຈາກນັ້ນປ່ອຍໃຫ້ ນໍ້າລະເຫີຍໂດຍການເອົາໄປຕາກແດດ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອແມ່ນເກືອທີ່ຈະນຳເຂົ້າສູ່ຂັ້ນຕອນການຜະລິດໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ ສ່ວນເກືອມາຈາກຫີນ ແລະ ດິນ ເຊິ່ງຈະຕິດຢູ່ເທິງດິນ ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບເກືອຈາກພາກ ສ່ວນນີ້ໂດຍການນຳເອົາດິນມາລະລາຍໃນນໍ້າ ລວມທັງນໍ້າບາດານ ແລະ ບໍ່ເກືອ ເຊິ່ງຈະໄຫຼຜ່ານກ້ອນຫີນເກືອລະລາຍແຮ່ກັບນໍ້ານຳກັນ ຈາກນັ້ນກໍ່ສູບຂື້ນມາເພື່ອເຂົ້າສູ່ຂັ້ນຕອນການຜະລິດ.

1. ໃຊ້ເພື່ອທົດລອງຄວາມສົດຂອງໄຂ່ໄກ່

ພວກເຮົາສາມາດທົດລອງຄວາມສົດຂອງໄຂ່ໄກ່ ໂດຍການໃສ່ເກືອລົງໃນນໍ້າ 2 ບ່ວງກາເຟ ແລະ ແຊ່ໄຂ່ປະໄວ້ຖ້າໄຂ່ສົດຈະຈົມລົງໃນນໍ້າແຕ່ຖ້າບໍ່ສົດໄຂ່ກໍ່ຈະລອຍລົງເທິງນໍ້າ.

2. ຄວາມສົດຂອງດອກໄມ້

ດອກໄມ້ທີ່ສວຍງາມໃນໂຖປ່ອຍມັນໄວ້ສອງສາມມື້ມັນກໍ່ຈະເລີ່ມແຫ້ງ ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດໃຊ້ເກືອເພື່ອເພີ່ມຄວາມສົດໃຫ້ດອກໄມ້ໄດ້ ໂດຍການປະສົມເກືອໃນນໍ້າແລ້ວຖອກໃສ່ໂຖດອກໄມ້ ເຊີ່ງມັນຮັກສາຄວາມສົດໄວ້ດົນກວ່າເກົ່າ.

3. ຊ່ວຍຫຼຸດອາການເຈັບປວດຈາກເຜີ້ງຕ່ອຍ

ຖ້າວ່າຖືກເຜິ້ງຕ່ອຍ ພວກເຮົາສາມາດໃຊ້ເກືອເພື່ອຊ່ວຍບັນເທົາອາການເຈັບປວດໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ກ່ອນອື່ນໝົດລ້າງບໍລິເວນທີ່ເຜິ້ງຕ່ອຍດ້ວຍນໍ້າສະອາດ ຈາກນັ້ນໃຊ້ເກືອປົກຄຸມໄວ້.

4. ໃຊ້ສ້ອມແປງກຳແພງ

ຖ້າກຳແພງມີຮອຍ ຫຼື ຮູ ພຽງແຕ່ປະສົມເກືອ 2 ບ່ວງ ກັບແປ້ງສາລີ 2 ບ່ວງ ກັບນໍ້າໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມແລ້ວຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ ຫຼັງຈາກນັ້ນສາມາດເອົາໄປປິດຮູ ຫຼື ລົບຮອຍຂີດຂ່ວນຝາໄດ້.

5. ຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອາຫານຕິດໝໍ້

ໜັກໃຈທຸກເທື່ອກ່ຽວກັບການນັ່ງຂູດໝໍ້ກະທະ ເວລາທີ່ອາຫານຕິດໝໍ້ເຮົາສາມາດແກ້ໄຂບັນຫານີ້ດ້ວຍເກືອ ພຽງແຕ່ໂຮຍເກືອໄວ້ອ້ອມໝໍ້ກະທະ ແລ້ວຖອກນໍ້າມັນລົງລໍຖ້າຈົນກ່ວາມັນຮ້ອນ ຫຼັງຈາກນັ້ນເລີ່ມຈືນພຽງເທົ່ານີ້ອາຫານກໍ່ຈະບໍ່ຕິດໝໍ້.

6. ຊ່ວຍໃນການດັບກີ່ນທໍ່ລະບາຍນໍ້າ

ກິ່ນເໝັນທີ່ເກີດຈາກທໍ່ລະບາຍນໍ້າພວກເຮົາສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ໂດຍການເອົາເກືອໄປລະລາຍໃນນໍ້າຮ້ອນ ຈາກນັ້ນຖອກນໍ້າລົງໄປໃນທໍ່ ເກືອກັບຄວາມຮ້ອນຂອງນໍ້າຈະລ້າງບັນຫາຂອງກິ່ນທີ່ບໍ່ພືງປະສົງໄດ້.

7. ຂັດຂວາງເສັ້ນທາງຂອງມົດ.

ພຽງແຕ່ໂຮຍເກືອອ້ອມບໍລິເວນປະຕູ ແລະ ປ່ອງຢ້ຽມເທົ່ານີ້ມົດ ແລະ ແມງໄມ້ຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ອ້ອມເຮືອນຈະຫຼຸດລົງ ແລະ ຈະບໍ່ມາຜ່ານບໍລິເວນນັ້ນອີກ.

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງເກືອກັບສຸຂະພາບ

  1. ເກືອເປັນຢາສະໝູນໄພທີ່ມີລິດເຢັນຊ່ວຍໃຫ້ຖອນພິດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເລືອດເຢັນ.
  2. ນຳມາໃຊ້ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງຕຳລາຢາຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຮັກສາອາການຖອກທ້ອງ, ອາການເບັງທ້ອງ ແລະ ແກ້ອາການເຫື່ອອອກ ໃຫ້ປະສົມເກືອແຮ່ເມື່ອເວລາຖອກທ້ອງ.
  3. ໃຊ້ເພື່ອບັນເທົາອາການຕັນດັງ ແລະ ອາການອັກເສບ ໂດຍການນໍາເອົາເກືອຜ່ານການກັ່ນຕອງ ຈາກນັ້ນຖອກໃສ່ນໍ້າເກືອເພື່ອລ້າງດັງຈະຊ່ວຍລ້າງດັງໂລ່ງ ແລະ ຂ້າເຊື້ອໄດ້.
  4. ຫຼຸດອາການເຈັບຄໍໂດຍການດື່ມນໍ້າປະສົມກັບເກືອໜ້ອຍໜຶ່ງ.
  5. ຊ່ວຍໃນການຂັບໄລ່ສານພິດດ້ວຍການເຮັດໃຫ້ຮາກ ໃນບັນດາຄົນທີ່ກິນອາຫານເປັນພິດ ໂດຍການດື່ມນໍ້າເກືອແບບເຂັ້ມຂຸ້ນ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການຮາກອອກມາ.
  6. ຮັກສາກະເພາະອາຫານໂດຍການໃຊ້ເກືອ 1 ບ່ວງກາເຟປະສົມກັບນໍ້າ 1 ຈອກແລ້ວດື່ມຫຼັງຈາກຕື່ນນອນທຸກໆ ເຊົ້າ ຈະເຮັດໃຫ້ອາການດີຂື້ນເທື່ອລະກ້າວ.
  7. ຊ່ວຍບັນເທົາອາການຮາກ ແລະ ຊ່ວຍລະບາຍ.