ການຮັກສາສຸຂະພາບ ເຮົາຄວນເອົາໃຈໃສ່ທັງວັດຖຸດິບ ແລະ ສ່ວນປະສົມຕ່າງໆ ໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ ຫຼື ເຄື່ອງປຸງລົດຊາດ ໂດຍສະເພາະຄວາມເຄັມ (ໂຊດຽມ) ທີ່ມີຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ນໍ້າໜັກຂອງຮ່າງກາຍ.

ລົດຊາດເຄັມມາຈາກເກືອ ຫຼື ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ຂອງ SODIUM ຖືວ່າເປັນໄພພິບັດງຽບທີ່ເຊື່ອງຢູ່ໃນອາຫານເກືອບທຸກປະເພດ ຈາກສະຖິຕິທົ່ວໂລກພົບວ່າປະຊາຊົນໃນປັດຈຸ ບັນກຳລັງກິນອາຫານເຄັມເພີ່ມຂື້ນຫຼາຍ ແລະ ພົບປະລິມານເກືອໂດຍສະເລ່ຍຄົນຕໍ່ຄົນແມ່ນສູງກວ່າການໄດ້ຮັບສານອາຫານໃນແຕ່ລະມື້.

ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງ sodium

 • ເຄື່ອງປຸງອາຫານທີ່ມີສານໂຊດຽມໃນປະລິມານຫຼາຍຄື: ເກືອ, ນໍ້າປາ, ນໍ້າຊີອິ້ວ, ຜົງຊູລົດ, ກະປິ, ນໍ້າມັນຫອຍ, ກ້ອນຄະນໍ, ປາແດກ ແລະ ອື່ນໆ…
 • ປະເພດອາຫານທີ່ມີທາດໂຊດຽມສູງ ເຊັ່ນ: ອາຫານກະປອງ, ໝີ່ສຳເລັດຮູບ, ໄຂ່ເຄັມ, ຊີ້ນໝູ, ໄສ້ກອກ, ລູກຊີ້ນ, ຂະໝົມປັງ, ອາຫານເຄັມ, ອາຫານແຫ້ງ, ເຄື່ອງດື່ມ, ຂຽບໝູ.

ຂໍ້ຄວນລະວັງເມື່ອກິນອາຫານເຄັມ

 • ຜົນການຄົ້ນຄ້ວາພົບວ່າຄົນທີ່ມັກກິນອາຫານເຄັມເປັນປະຈຳ ຈະມີນິໃສການກິນຫວານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີລົດຊາດຫວານກ່ວາຜູ້ທີ່ບໍ່ກິນອາຫານເຄັມ ເພາະວ່າເມື່ອຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບໂຊດຽມ ເຊິ່ງແມ່ນສານທີ່ບັນຈຸໃນເກືອ ແລະ ສານເຄມີຕ່າງໆ ໃນຮ່າງກາຍຈະມີທາດແຫຼວສູງຂື້ນເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຕ້ອງການນໍ້າ ແລະ ຮູ້ສຶກຫິວນໍ້າຫຼາຍ ຈາກການຄົ້ນຄ້ວາເຫັນວ່າຄົນທີ່ມັກກິນລົດເຄັມແມ່ນມັກດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີລົດຫວານ ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທາດນໍ້າຕານສູງເປັນສາເຫດໃຫ້ຄົນທີ່ມັກກິນອາຫານເຄັມມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເປັນໂລກອ້ວນ ແລະ ນໍ້າໜັກຂຶ້ນງ່າຍ.
 • ໂດຍປົກກະຕິລະບົບປະສາດການຮັບຮູ້ລົດຊາດຂອງອາຫານກໍ່ຄືລີ້ນຈະຫຼຸດລົງເມື່ອອາຍຸຫຼາຍຂື້ນ ດັ່ງນັ້ນຄົນສ່ວນຫຼາຍທີ່ມັກກິນອາຫານເຄັມກໍ່ຈະກິນເຄັມເພີ່ມຂື້ນເລື້ອຍໆ ເຊິ່ງບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ.
 • ກິນອາຫານທີ່ມີໂຊດຽມສູງ ແມ່ນສາເຫດຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມ ເນື່ອງຈາກໝາກໄຂ່ຫຼັງເປັນອະໄວຍະວະທີ່ກັ່ນຕອງສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ນໍ້າອອກຈາກຮ່າງກາຍຈະຕ້ອງເຮັດວຽກໜັກເມື່ອມີທາດ sodium ໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ເມື່ອເຮັດວຽກໜັກເປັນປະຈຳໝາກໄຂ່ຫຼັງຈະຊຸດລົງໄວຂຶ້ນ.
 • ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດຄວາມດັນເລືອດສູງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງໂລກຫົວໃຈ ແລະ ຫຼອດເລືອດ ເນື່ອງຈາກຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບໂຊດຽມເພື່ອເພີ່ມຈຸລັງກ້າມເນື້ອຂອງຫົວໃຈ ແລະ ຫຼອດເລືອດເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນເລືອດສູງຂື້ນ ແລະ ຫົວໃຈເຮັດວຽກໜັກເພີ່ມຂື້ນ.
 • ການໄດ້ຮັບປະລິມານ sodium ສູງໃນໄລຍະຍາວເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂລກສະ ໝອງເຊື່ອມ.

ວິທີຫຼຸດຜ່ອນການໄດ້ຮັບທາດ sodium ຈາກອາຫານ

 • ເນັ້ນໜັກການກິນອາຫານສົດຫຼາຍກ່ວາການກິນອາຫານສຳເລັດຮູບ.
 • ຫຼີກລ້ຽງ ຫຼື ກິນໜ້ອຍລົງ ສຳລັບອາຫານທີ່ເຄັມຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ອາຫານດອງເຄັມ, ອາຫານກະປອງ ແລະ ອາຫານຕາກເຄັມແຫ້ງ.
 • ຊີມອາຫານກ່ອນປຸງ ຖ້າຈະເພີ່ມລົດຊາດຄວນເພີ່ມໃສ່ເທື່ອລະໜ້ອຍ.
 • ໃຊ້ນໍ້າແຈ່ວຕ່າງໆ ໃນປະລິມານໜ້ອຍ ເຊັ່ນ: ນໍ້າແຈ່ວໄກ່, ແຈ່ວໝາກເຜັດປະເພດຕ່າງໆ ເພາະມີລົດເຄັມຫຼາຍ.
 • ຄວນອ່ານຄຳເຕືອນໂພຊະນາການໃນປະລິມານ sodium ທັງໝົດ.
 • ການໃຊ້ສະໝູນໄພເພື່ອປຸງແຕ່ງອາຫານຈະຊ່ວຍປັບປຸງລົດຊາດຂອງອາຫານໃຫ້ດີຂື້ນ ເພາະຈະໄປຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການເພີ່ມເກືອໃສ່ອາຫານ.
 • ແຕ່ງກິນ ໃຫ້ເລືອກສ່ວນປະສົມທີ່ສາມາດປຸງແຕ່ງໄດ້.
 • ຫຼຸດຜ່ອນການກິນອາຫານທີ່ໃຊ້ແປ້ງຟູ ເປັນສ່ວນປະກອບເຊັ່ນ: ເຂົ້າຈີ່ ແລະ ຂະໝົມປັງຕ່າງໆ.

ຄວາມເຄັມກັບຄວາມຕຸ້ຍ

ເຖີງແມ່ນວ່າເກືອບໍ່ມີໄຂມັນ ແລະ ແຄລໍຣີ ແຕ່ເກືອກໍ່ເປັນສາເຫດຂອງໂລກຜິວໜັງໄດ້ ເພາະຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາມີກົນໄກໃນການປັບຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງນໍ້າ ແລະ ເກືອບໍ່ແຕກຕ່າງຫັຍງຈາກເຄື່ອງຈັກ ແລະ ຄືກັນກັບທໍາມະຊາດໄດ້ກໍານົດນໍ້າໃນໜອງໃຫ້ມີປະລິມານເກືອໜື່ງບ່ວງຕໍ່ລິດ ຖ້າຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງເພີ່ມນໍ້າລົງໄປໜື່ງລິດຮ່າງກາຍຈະສັນຫາປະລິມານເກືອເພີ່ມຂື້ນໜື່ງບ່ວງກາເຟທັນທີ ໃນທາງກົງກັນຂ້າມຖ້າຜູ້ໃດຜູ້ຫນື່ງເພີ່ມເກືອບ່ວງກາເຟຮ່າງກາຍຈະເຮັດໜ້າທີ່ລະລາຍນໍ້າເພີ່ມໜື່ງລິດ ເຊີ່ງອົງການອາຫານກໍານົດໃຫ້ໃນມື້ໜຶ່ງຄວນຈະໄດ້ຮັບເກືອປະລິມານ 2,300 ມິນລີກຣາມ ຫຼື ເທົ່າກັບໜື່ງບ່ວງກາເຟ ແຕ່ຂ່າວຮ້າຍກໍ່ຄືວ່າໃນຊີວິດປະຈຳວັນພວກເຮົາມັກຈະໄດ້ຮັບເກືອ sodium ຈາກອາຫານທີ່ພວກເຮົາກິນໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວເຊັ່ນວ່າອາຫານແຊ່ແຂງ, ອາຫານທີ່ໄດ້ຮັບການປຸງແຕ່ງໃນຫຼາຍຂັ້ນຕອນ ແລະ ເຄື່ອງປຸງຕ່າງໆ ທີ່ບໍ່ມີລົດເຄັມແຕ່ອຸດົມໄປດ້ວຍໂຊດຽມເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບເກືອຫຼາຍກ່ວາປະລິມານມາດຕະຖານເກືອບສອງເທົ່າ ແລະ ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ເປັນຫັຍງຄົນເຮົາມັກຄວບຄຸມອາຫານຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ອອກກຳລັງກາຍຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີແຕ່ນໍ້າໜັກຍັງຄືເກົ່າ.

ອາຫານ Udom Sodium

 • ແກງປະເພດຕ່າງໆ ມັກຈະມີເກືອ ແລະ sodium ຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແກງກະປອງສຳເລັດຮູບເພາະມີສ່ວນປະສົມຫຼາຍ ຄາດຄະເນວ່າແກງໜື່ງກະປອງຈະມີປະລິ ມານເກືອ 1,000 ມິນລີກຼາມ.
 • ເນີຍແຂງ (ຊີດ) ຜູ້ທີ່ຮັກໃນການກິນຊີດຕ້ອງໄດ້ຈົ່ມກັນເປັນແຖວ ເພາະວ່າໃນຊີດພຽງແຕ່ຊິ້ນສ່ວນນ້ອຍໆ ກໍ່ມີປະລິມານໂຊດຽມເຖີງ 500 ມິນລີກຼາມ.
 • ຂະໝົມທີ່ຫຸ້ມຫໍ່ໃນຖົງ ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າອາຫານທີ່ຫຸ້ມຫໍ່ມັກມີເກືອຫຼາຍເປັນພິເສດ ເພື່ອຢືດອາຍຸອາຫານໃຫ້ຢູ່ດົນນານຍີ່ງຂື້ນ.
 • ອາຫານແຊ່ແຂງຈະຕ້ອງຢືດອາຍຸແກ່ຍາວການໃຊ້ງານໃຫ້ດົນນານທີ່ສຸດຄືກັນກັບຂະໝົມທີ່ຫຸ້ມຫໍ່ໃນຖົງ ນອກຈາກນັ້ນໝາກໄມ້ ແລະ ວັດຖຸດິບອື່ນໆ ທີ່ໃຊ້ໃນອາຫານແຊ່ແຂງມັກຈະບໍ່ສຸກດີ ບໍ່ມັກມີລົດຊາດ ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງມີການເພີ່ມຜົງຊູລົດ ແລະ ເກືອຫຼາຍເປັນພິເສດເພື່ອເພີ່ມລົດຊາດ.
 • ຊ໋ອດໝາກເລັ່ນ ທີ່ພວກເຮົາມັກກິນມີປະລິມານເກືອ 178 ມິນລີກຼາມຕໍ່ 1 ບ່ວງກາ ເຟ.