ໃນວັນທີ 11 ມີຖຸນາ 2020, ທີ່ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຕ່າງປະເທດ ໃນຂະແໜງການ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ປິ່ນປາຖະໜາ ພັນທະມາລີ, ຫົວໜ້າກົມສື່ມວນຊົນ ໄດ້ແລກປ່ຽນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດຍຸດທະສາດ ແລະ ສາກົນທາງດ້ານການປັບປຸງສື່ໃນຍຸກໃໝ່. ການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດດ້ານຖະແຫລງຂ່າວ ແລະ ສື່ມວນຊົນ ເຊິ່ງໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ການຈັດຕັ້ງ ເຊັ່ນ: ການຮ່ວມມືລະດັບກະຊວງ ຖວທ, ການຮ່ວມມືລະດັບສື່ມວນຊົນ ແລະ ການຮ່ວມມືລະດັບ ສະມາຄົມນັກຂ່າວແຫ່ງ ສປປລາວ.

  • ໃນລະດັບກະຊວງ ຖວທ ໄດ້ມີການຮ່ວມມື ກັບ ສສ ຫວຽດນາມ, ສປຈີນ, ບັນດາປະເທດອ້ອມຂ້າງ, ອາຊຽນ, ບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ.
  • ໃນລະດັບອົງການສື່ມວນຊົນ ໄດ້ມີການຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ, ສໍານັກຂ່າວສານປະເທດ, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ, ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ, ອົງການສື່ມວນຊົນຂອງການຈັດຕັ້ງພັກ, ລັດ, ມະຫາຊົນ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ. ອົງການສື່ມວນຊົນລາວໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອົງສື່ມວນຊົນສາກົນ: ANN, AIBD, ABU, ອົງການເຄື່ອຂ່າຍສື່ມວນຊົນໜຶ່ງແລວໜຶ່ງເສັ້ນທາງ ແລະ ອື່ນໆ.
  • ໃນລະດັບສະມາຄົມນັກຂ່າວແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືສາກົນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ມີການຮ່ວມມືກັບ ສສຫວຽດນາມ, ສປຈີນ ແລະ ປະເທດເພື່ອນມິດ, ໄດ້ເປັນ ສະມາຊິກສະມາພັນສື່ມວນຊົນອາຊຽນ CAJ.

ການຮ່ວມມືແມ່ນຮັບປະກັນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍການຮ່ວມມືຕ່າງປະເທດ, ເພີ່ມມິດຫລຸດຜ່ອນສັດຕູ, ການທູດປ້ອງກັນເຫດ, ການທູດພາກປະຊາຊົນ, ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ, ຖືກຕ້ອງ ສອດຄ່ອງກັບ ລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. ການຮ່ວມມືແມ່ນເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບ ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ ຂັ້ນນໍາ ແລະ ວິຊາການ, ໂຄສະນາໃຫ້ກັນ ແລະ ກັນໃນວັນສໍາຄັນ, ແລກປ່ຽນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສ້າງບຸກຄະລາກອນ, ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ຊ່ວຍເຫລືອດ້ານວັດຖຸ ແລະ  ທຶນຮອນ, ສະໜັບສະໜູນ ກັນໃນເວທີສາກົນ.

ເປົ້າໝາຍໃນການຮ່ວມມືປະກອບມີ ບັນດາປະທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ດັ່ງນີ້:  ອາຊຽນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ(ANN, AIBD, ABU, UNESCO…), ປະເທດເພື່ອນມິດຍຸດທະສາດ(ສສ ຫວຽດນາມ, ສປຈີນ…), ປະເທດໃກ້ຄຽງ, ປະເທດເພື່ອນມິດ ໃນພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ.

ສຳລັບທິດທາງໃນການຮ່ວມມືສາກົນດ້ານຖະແຫລງຂ່າວ ແລະ ສື່ມວນຊົນໃນໄລຍະໃໝ່ ໂດຍອີງໃສ່ຜົນສໍາເລັດທີ່ຜ່ານມາ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ຈະຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນເພື່ອປະຕິບັດມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ່ X ຂອງພັກທີ່ໄດ້ກໍານົດບາງຕອນວ່າ: “ພັດທະນາວຽກງານຖະແຫລງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທໍາ ຕາມທິດຫັນໄປສູ່ຄຸນນະພາບ ແລະ ທັນສະໄໝເທື່ອລະກ້າວ, ເປັນກະບອກສຽງອັນແຫລມຄົມຂອງພັກ-ລັດ,  ເປັນເວທີສະແດງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ” ແລະ ວິໄສທັດດ້ານຖະແຫລງຂ່າວ ທີ່ກໍານົດວ່າ: ”ສື່ມວນຊົນລາວ ກ້າວສູ່ຄຸນນະພາບ, ທັນສະໄໝ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງສາກົນ”, ສະນັ້ນພວກເຮົາຈະຕ້ອງສຸມໃສ່ປະຕິບັດບາງທິດທາງຕົ້ນຕໍໃນຕໍ່ໜ້າດັ່ງນີ້:

  • ຜັນຂະຫຍາຍວິໄສທັດ 2030, ຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນພັດທະນາວຽກງານຖະແຫລງຂ່າວ ແລະ ສື່ມວນຊົນ 2016-2020 ພາຍໃຕ້ຈຸດໝາຍ ສ້າງໃຫ້ວຽກງານຖະແຫລງຂ່າວ ແລະ ສື່ມວນຊົນມີຄຸນນະພາບ, ທັນສະໄໝ, ວ່ອງໄວ, ທັນເຫດການ, ເປັນອາວຸດອັນແຫລມຄົມຂອງພັກ, ລັດ ທັງລວງເລິກ ແລະ ລວງກວ້າງ, ເຂັ້ມແຂງ, ກຸ້ມຕົນເອງເທື່ອລະກ້າວ,  ເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສື່ມວນຊົນສາກົນ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີສະຖຽນລະພາບດ້ານຂໍ້ມມູນຂ່າວສານ, ມີບຸກຄະລາກອນທີ່ມີມາດຕະຖານ ສົມຄູ່ກັບຍຸກສະໄໝນັ້ນ ໃຫ້ເປັນແຜນງານ, ແຜນການ ແລະ ປະຕິບັດໃຫ້ເປັນຈິງໃນແຕ່ລະປີ.
  • ສືບແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ ແລະ ນັກວິຊາການດ້ານຖະແຫລງຂ່າວ ແລະ ສື່ມວນຊົນ ກັບຕ່າງປະເທດ.
  • ສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນ ແລະ ຮ່ວມມືຜະລິດຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນກັບສື່ມວນຊົນຕ່າງປະເທດ.
  • ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫລືອຈາກ ຂະແໜຖະແຫລງຂ່າວ ແລະ ສື່ມວນຊົນຕ່າງປະເທດດ້ານວັດຖຸ ແລະ ທຶນຮອນເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອປ່ຽນຖ່າຍເຕັກໂນໂລຊີການ ແລະ ສ້າງພະນັກງານດ້ານຖະແຫລງຂ່າວ ແລະ ສື່ມວນຊົນ.
  • ຕັ້ງໜ້າເຄື່ອນໄຫວໃນເວທີສື່ມວນຊົນສາກົນ ເພື່ອຍົກບົດບາດຂອງຊາດ ແລະ ສື່ມວນຊົນ.

Medialaos MMD