ແຂວງ ຈໍາປາສັກ, ວັນທີ 06 ສິງຫາ 2020ບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງ, ບັນດາພະແນກການແຂວງ06 ແຂວງພາກໃຕ້(ຈໍາປາສັກ, ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ, ອັດຕະປື) ທີ່ເປັນປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ກຳມາການ ໃນຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກແຂວງ, ພ້ອມດ້ວຍເສນາທິການຊ່ວຍວຽກຂັ້ນແຂວງ, ບັນດາກະຊວງຫຼັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຫ້ອງການກອງເລຂາຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ແລະ ຕາງໜ້າອົງການຢູນິເຊັບປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ປະຊຸມກັນໃນມື້ນີ້ທີ່ແຂວງ ຈໍາປາສັກ,ເພື່ອປຶກສາຫາລືທົບທວນຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມໝາຍໝັ້ນຂອງບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກເພື່ອພັດທະນາທ່າແຮງເດັກລາວບັນດາເຜົ່າແຕ່ນີ້ຮອດປີ2030ແລະການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ1.2ແລະ ປຶກສາຫາລືບັນດາວຽກຈຸດສຸມແລະຕົວຊີ້ວັດເພື່ອຕິດຕາມການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງເດັກໃນຫຼາຍມິຕິຢູ່ສປປລາວ.

ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງທ່ານນາງບັນດິດປະທຸມວັນຮອງປະທານຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແລະແມ່-ເດັກ,ທ່ານບົວລິນວົງພະຈັນ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ປະທານຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແລະແມ່-ເດັກແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ທ່ານ ບຸນມີ ພິມມະສອນ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ປະທານຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແລະແມ່-ເດັກແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ມີບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງ, ບັນດາພະແນກການແຂວງ06 ແຂວງພາກໃຕ້ (ຈໍາປາສັກ, ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ, ອັດຕະປື) ທີ່ເປັນຮອງປະທານ ແລະ ຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະແມ່-ເດັກ ບັນດາແຂວງ, ພ້ອມດ້ວຍເສນາທິການຊ່ວຍວຽກຂັ້ນແຂວງ, ບັນດາກະຊວງຫຼັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຫ້ອງການກອງເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ແລະ ຕາງໜ້າອົງການຢູນິເຊັບປະຈໍາລາວຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ74ທ່ານ, ຍິງ35ທ່ານຊາຍ39ທ່ານ.

ທ່ານນາງ ບັນດິດ ປະທຸມ ໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມວ່າ: “ກອງປະຊຸມໃນມື້ນີ້ ເປັນກອງປະຊຸມໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ ທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ພ້ອມກັນປຶກສາຫາລືການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຄວາມໝາຍໝັ້ນຂອງບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກເພື່ອພັດທະນາທ່າແຮງຂອງເດັກລາວບັນດາເຜົ່າ ແຕ່ນີ້ ຮອດປີ 2030ແລະ ການບັນລຸເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ1.2 ທີ່ລົງນາມ ແລະ ຮັບຮອງເອົາໃນປີ2019ຢ່າງມີວິທະຍາສາດ ໂດຍອີງໃສ່ຜົນການວິໄຈຄວາມຂາດເຂີນແບບທັບຊ້ອນຫຼາຍມິຕິສໍາລັບເດັກຢູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອພ້ອມກັນກໍານົດບັນດາຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ວຽກຈຸດສຸມເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງເດັກໃນຫຼາຍມິຕິ ຢູ່ ສປປ ລາວ’’.

ການດຳເນີນກອງປະຊຸມທົບທວນ ແລະ ຕິດຕາມຄວາມໝາຍໝັ້ນຂອງບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງ ຂອງຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ (ຄຊກມດ)ແມ່ນຈະໄດ້ດໍາເນີນໄປພ້ອມໆກັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໂດຍຈັດເປັນ 03 ພາກຄື: ພາກໃຕ້ທີ່ແຂວງ ຈໍາປາສັກ, ພາກກາງທີ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ພາກເໜືອທີ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ຊຶ່ງຜົນຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເປັນການສ້າງຂອບວຽກ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດໃນການຕິດຕາມ ແລະ ລາຍຄວາມຄືບໜ້າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມໝາຍໝັ້ນຂອງບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງ ໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງເດັກຕິດພັນກັບການຕິດຕາມ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນບໍລິຫານແລະປະເມີນສະພາບຄວາມທຸກຍາກຂອງເດັກໃນມິຕິຕ່າງໆໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມທົບທວນວຽກສິດທິເດັກ ປະຈໍາປີ ໃນວັນທີ 20 ພະຈິກຂອງແຕ່ລະປີ.ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານທຶນ ແລະ ວິຊາການຂອງອົງການຢູນີເຊັບປະຈໍາລາວ.

ຜົນຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເຫັນດີໃຫ້ມີການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມໝາຍໝັ້ນຂອງບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງເປັນແຕ່ລະປີ; ເຫັນດີເປັນເອກະພາບທາງດ້ານຫຼັກການຕໍ່ບັນດາຕົວຊີ້ວັດຄວາມທຸກຍາກໃນຫຼາຍມິຕິຂອງເດັກຢູ່ສປປລາວ; ເຫັນດີເປັນເອກະພາບທາງດ້ານຫຼັກການຕໍ່ບັນດາວຽກຈຸດສຸມເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃນຫຼາຍມິຕິຂອງເດັກຢູ່ສປປລາວ ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບທາງດ້ານຫຼັກການໃນການເພີ່ມແຜນງານວຽກແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃນຫຼາຍມິຕິຂອງເດັກຢູ່ສປປລາວເຂົ້າໃນຮ່າງແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອແມ່ແລະເດັກ(2021-2025).

ຂໍ້ມູນເພິ້ມເຕີມຕິດຕໍ່:
ທ່ານ ສຸວັນທອນ ສຸວັນນະຈັກ ຫົວໜ້າພະແນກສິດທິເດັກ, ຫ້ອງການກອງເລຂາ ຄຊກມດ
ອີເມວ:thone.souvannachack@gmail.com,
ໂທ: 02054000860